ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ Ladda Comedy News