Capt Amarinder ਸ਼ਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵਾ ਐਲਾਨ aah chak jawab

0
154

PUNJAB NEWS Capt Amarinder Singh ਸ਼ਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵਾ ਐਲਾਨ