ਪੰਜਾਬ ਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲਏ ਮਰੋੜੇ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਪੈਣੀ ਆਹ ਗਰਮੀ Aah chak jawab Ep-78

Punjab Weather News, in the coming days, the heat is growing and the government has done high alert