ਚੰਡੀਗੜ ਕਰਨਜੀਤ:-ਭਰਾਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਬੂਲੈਸ ਬਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿੱਚ ਅੇਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਆਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਆਹ ਐਪੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਐਬੂਲੈਸ਼ ਚ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਬੂਲੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ