ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਵੀ ਗੁੜਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਰੇ ਵੱਟ ਲੋ ਚੁੱਪੀ,ਵੋਟਾ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ | Ladda News Comedy